. 

Τουφέκι (10μ, 50μ & 300μ) Τα αγωνίσματα Τυφεκίων διεξάγονται σε τρεις αποστάσεις ανάλογα το αγώνισμα, στα 10 μέτρα, στα 50 μέτρα και στα 300 μέτρα. Βαθμολογία: Στους αγώνες του τουφεκιού οι σκοπευτές στοχεύουν ανάλογα το αγώνισμα από τις θέσεις πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς. Οι διαγωνιζόμενοι κερδίζουν βαθμούς ανάλογα με τις βολές που κάνουν. Ο κάθε στόχος αποτελείται από 10 ομόκεντρους κύκλους με βαθμολογία από το ένα έως το 10. Ο κεντρικός κύκλος δίνει 10 βαθμούς, ο επόμενος εννέα και ο τελευταίος εξωτερικά έναν. Η βαθμολογία εκφράζεται όχι μόνο από ακεραίους αλλά και με δεκαδικούς. Αεροβόλο Τουφέκι (10μ) Οι αθλητές ρίχνουν βολές από όρθια στάση, σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων. Ειδικότερα, οι άνδρες ολοκληρώνουν τις 60 βολές σε χρόνο 105 λεπτών με απεριόριστες δοκιμαστικές βολές πριν να αρχίσει ο αγώνας, ενώ οι γυναίκες ολοκληρώνουν τις 40 βολές σε χρόνο 75 λεπτών, περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών βολών. Τουφέκι Τριών Στάσεων (50μ & 300μ) και Τουφέκι Πρηνηδόν (50μ & 300μ) Ο σκοπευτής ρίχνει 20 ή 40 βολές (ανάλογα εάν είναι άνδρας ή γυναίκα και ανάλογα την απόσταση του στόχου) σε στάσεις πρηνηδόν, ορθίως και γονυπετώς σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων ή 300 μέτρα μακριά. Οι βολές πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένο χρόνο ανά στάση. Πριν από την πρώτη βολή του αγώνα επιτρέπονται απεριόριστες δοκιμαστικές βολές. Στο τουφέκι πρηνηδόν ο σκοπευτής ρίχνει τις βολές του μόνο από την στάση πρηνηδόν. Οι πήλινοι στόχοι εκτοξεύονται με ταχύτητα, διανύοντας απόσταση 75 μέτρων ενώ το ύψος της τροχιάς τους κυμαίνεται από δύο έως τέσσερα μέτρα. Οι αθλητές αγνοούν ποια από τις τρεις μηχανές σε κάθε θέση εκτοξεύει τον πήλινο δίσκο. Κάθε σκοπευτής έχει το δικαίωμα να επιχειρήσει δύο βολές σε κάθε πήλινο στόχο εφόσον αυτός βρίσκεται στον αέρα. Πιστόλι (10μ, 25μ & 50μ) Στα αγωνίσματα πιστολίων οι σκοπευτές ρίχνουν σε πεδία βολής 10 μέτρων, 25 μέτρων και μόνο σε ένα αγώνισμα σε πεδίο βολής 50 μέτρων. Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται αποτελούνται από 10 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας, αλλά και από στόχους με 5 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας. Οι σκοπευτές στοχεύουν από όρθια θέση και πρέπει να ρίχνουν βολές με το ένα χέρι, έχοντας τον καρπό τους ελεύθερο από υποβοηθήματα. Αεροβόλο Πιστόλι Οι σκοπευτές ρίχνουν βολές, σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων. Ειδικότερα, οι άνδρες ολοκληρώνουν τις 60 βολές σε χρόνο 105 λεπτών με απεριόριστες δοκιμαστικές βολές πριν να αρχίσει ο αγώνας, ενώ οι γυναίκες ολοκληρώνουν τις 40 βολές σε χρόνο 75 λεπτών, περιλαμβανομένων των δοκιμαστικών βολών. Πυροβόλο Πιστόλι 25μ (Sport & Κεντρικής Πυροδότησης) Ο αγώνας αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 6 σειρές των 5 βολών ακριβείας, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 5 λεπτών ανά σειρά και το δεύτερο μέρος από 6 σειρές των 5 βολών ταχείας, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 3 δευτερολέπτων ανά βολή με 7 δευτερόλεπτα κενό από βολή σε βολή. Ο στόχος των βολών ακριβείας αποτελείται από 10 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας και ο στόχος ταχείας βολής από 5 ζώνες βαθμολογίας έχοντας την ίδια εξωτερική περιφέρεια με τον στόχο ακριβείας. Πιστόλι 25μ (Standard) Ο αγώνας αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 4 σειρές των 5 βολών , που θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 120 δευτερολέπτων ανά σειρά, το δεύτερο μέρος από 4 σειρές των 5 βολών, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 20 δευτερολέπτων ανά σειρά και το τρίτο μέρος από 4 σειρές των 5 βολών που πρέπει να ολοκληρωθούν σε 10 δευτερόλεπτα ανά σειρά. Ο στόχος αποτελείται από 10 κυκλικές ζώνες βαθμολογίας. Πυροβόλο Πιστόλι 25μ (Ταχύτητας) Ο αγώνας αυτός αποτελείται από δύο γύρους των 30 βολών ο καθένας, σε στόχο που βρίσκεται απόσταση 25 μέτρων. Κάθε γύρος αποτελείται από 6 σειρές των 5 βολών, εκ των οποίων οι πρώτες 2 σειρές ολοκληρώνονται σε χρονικό διάστημα 8 δευτερολέπτων έκαστη, οι επόμενες 2 σε χρονικό διάστημα 6 δευτερολέπτων έκαστη και οι υπόλοιπες σε χρονικό διάστημα 4 δευτερολέπτων. Ο στόχος είναι ο στόχος με τις 5 ζώνες βαθμολογίας. Πυροβόλο Πιστόλι 50μ Ο σκοπευτής ρίχνει 60 βολές σε στόχο που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων. Οι βολές πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο 120 λεπτών. Πριν από την πρώτη βολή του αγώνα επιτρέπονται απεριόριστες δοκιμαστικές βολές. Κινούμενος Στόχος (10μ & 50μ) Στα αγωνίσματα σε κινούμενο στόχο, οι αθλητές βάλουν εναντίον στόχου που κινείται σε απόσταση 10 μέτρων ή 50 μέτρων (ανάλογα το αγώνισμα). Ο αγώνας περιλαμβάνει μια «αργή σειρά» 30 βολών και μια «γρήγορη» 30 βολών σε κινούμενο στόχο ή αποτελείται από "μεικτές" βολές. Οι σκοπευτές στην «αργή σειρά» έχουν 5 δευτερόλεπτα να στοχεύσουν και να ρίξουν στον κινούμενο στόχο, ενώ στη «γρήγορη» ο χρόνος περιορίζεται στα 2,5 δευτερόλεπτα. Οι διαγωνιζόμενοι ξεκινούν από όρθια θέση, έχοντας αρχικά το τουφέκι στο ύψος του ισχίου και όταν ο στόχος αρχίζει να κινείται ο σκοπευτής επωμίζει και πυροβολεί. Στο αγώνισμα του κινούμενου στόχου, ο στόχος κινείται κατά μήκος μιας συσκευής από το βατήρα του σκοπευτή.
Επικοινωνία :6972229748 -  info@skopovoli.com