Για την εγγραφή ενός αθλητή απαιτείται η αποδοχή του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του συλλόγου Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να γίνει κάποιος μέλος Αθλητικού Σκοπευτικού Ομίλου Αιγιάλειας Κένταυρος και να συμπεριληφθεί στη δύναμη των αθλητών του, είναι τα εξής: 1) Αίτηση Εγγραφής Συλλόγου  2) Αίτηση ΣΚ.Ο.Ε.  3) Αίτηση  Ε.Ο.Τ. 3) 4 έγχρωμες φωτογραφίες 4) Βεβαίωση Ιατρού (το ειδικό έντυπο δίνεται από το Σύλλογο) 5) 2 αντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος 6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο αιτών δεν είναι μέλος σε άλλο σύλλογο του εσωτερικού ή του εξωτερικού στον ίδιο κλάδο άθλησης και δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν. 2725/1999 Αν ο αιτών είναι ανήλικος τότε επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται: > Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ως γονέας ή κηδεμόνας συμφωνεί με την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλος του Συλλόγου > 2 αντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας του γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου αιτούντος Με την παραλαβή των δικαιολογητικών και την έγκριση από το Δ.Σ. του Συλλόγου και τη ΣΚ.Ο.Ε. εκδίδονται: > Μία ταυτότητα από την ΣΚ.Ο.Ε και το νέο μέλος μπορεί να αρχίσει προπονήσεις υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών του συλλόγου Περισσότερες πληροφορίες κάθε Τετάρτη 6 με 9 το απόγευμα στο γραφείο του Συλλόγου στην οδό Πολυχρονιάδου 6 ή στο Τ. 6972229748 & e-mail : info@skopovoli.com
Επικοινωνία :6972229748 -  info@skopovoli.com